Tachyonová terapie

Tachyonová terapie Re- align naše energetická pole Lineárními  Tachyonizovanými ™ krystaly . Zdraví , harmonie a pohoda jsou dosaženy opětovným připojením k nášemu plnému energetickému potenciálu .

Tachyon je zcela nespecifický. Tachyon opravdu nemá žádný vliv sám o sobě. Co Tachyon dělá, dává nášemu organismu, našemu tělu a našemu energickému tělu možnost vyprodukovat lečebnou reakci kterou tělo potřebuje.

A protože naše tělo má neuvěřitelnou inteligenci, vždy produkuje efekty, které jsou pro ně dobré. Protože ty limity, které najdeme svazující všechny ostatní formy energetické medicíny prostě neplatí pro Tachyon, protože Tachyonová energie není omezena na určitou frekvenci.

Tachyon není frekvence!

Tachyon je zdrojem všech frekvencí. Tachyon obsahuje veškerý potenciál, potřebný pro vytvoření dokonalého energetického kontinua u každé individualizované životní formy. Vše co se děje v lidském těle, je už uvnitř Tachyonu v perfektní formě. Vynikajícím příkladem tohoto je vidět v živočišné říši, kde bylo pozorováno, že zvířata která nejsou ovlivněna žádným způsobem lidskými bytostmi žijí zcela zdravý život.

Například savci mají životnost, která je až sedmkrát vetší než období jejich růstu. Pro člověka by to znamenalo 140 let dokonale zdravého života. Z 40.000 chronických a degenerativních onemocnění známých v lidské medicíně, jen nekolik existuje u volně žijících zvířat! Je to proto, že divoká zvířata nemají schopnost zablokovat energetické kontinuum.

V přírodě najdeme dokonalost a takový je i charakter Tachyonové energie. Informace, ktere Tachyonová energie obsahuje, jsou v podstatě dokonalé. Jediná věc, kterou potřebujeme k dosažení zdraví a rovnováhy v našem životě je volně tekoucí Energetické kontinuum. Jinými slovy, potřebujeme, abychom se staly supravodičem Tachyonové energie tím, že mu umožňime volný průtok všemi vrstvami našich energetyckých (subtle) těl. Jak tato energie proudí do našich materiálních buněk, kompletně organizuje vyváženým způsobem celý metabolismus do perfektní formy, takhle bychom měli fungovat.

Pokud jsou některé vrstvy energetického (subtle) systému těla blokovány, nebude energie volně proudit dolů do další  hrubší úrovně. Od té úrovně kupředu, budou existovat závažné nedostatky energie. Překážky v energetických vrstvách můžou zabránit Tachyonové energii ve volném toku do hmotného těla. To vysvetluje proč je mnoho nemocí ovlivňováno, nebo spolu vytvářeno překážkami v energetické  těle. To také vysvětluje, proč náš psychický stav ovlivňuje naše fyzické tělo